Повага
Рівність у світі Статтi

Гендерна рівність у вищій освіті Німеччини: як втілюють політику рівних прав і можливостей

Німецька вища освіта дуже популярна в усьому світі. Вона досі безкоштовна, пропонує низку англомовних програм магістерського рівня, а також різноманітних міжнародних стипендій. Ще одна позитивна риса німецької вищої освіти – це втілення на рівні окремих університетів політики рівних прав і можливостей. Чому це важливо?

Освіта, особливо вища, є чинником, що забезпечує висхідну соціальну мобільність. Однаковий доступ до здобуття професій, засвоєння принципів гендерної рівності та недопустимості дискримінації під час здобуття освіти є основою для  досягнення гендерної рівності також і у сфері праці. Тобто університети також відповідальні за упровадження державної гендерної політики. Як і чому це все відбувається – розглянемо покроково. У 2014 році я викладала півроку в Європейському університеті Віадріни, у місті Франкфурт-на-Одері, що на кордоні Німеччини й Польщі. Тому поділюся досвідом ознайомлення з  гендерною політикою цього університету, яке ми здійснювали спільно з моєю студенткою Анастасією Брильовою.

Namen von links: Mariia, Aziz, Anna, Alina, Konstantin und Aizha

Запровадження політики гендерної пріоритетизації

Для початку розглянемо коротко державну гендерну політику Німеччини. Німеччина є однією з країн Європейського Союзу, що досягла значних успіхів у просуванні принципів гендерної рівності. Зокрема, індекс гендерної рівності цієї країни становить 55,3 (із 100 максимальних), перевищуючи середній показник по країнах ЄС (52,9).

В основі політики німецького уряду щодо подолання гендерної нерівності у всіх сферах загалом і в освіті зокрема лежить ідея політики гендерної пріоритетизації. Гендерна пріоритетизація (або гендерний мейнстрімінг), яка була записана у Пекінській Платформі дій та затверджена офіційно на Четвертій Всесвітній конференції зі становища жінок у Пекіні в 1995 р. – це визнана на глобальному рівні стратегія втілення політики гендерної рівності. Гендерна пріоритетизація передбачає (ре)організацію, удосконалення, формування та оцінку політичних процесів у такий спосіб, щоб учасники та учасниці прийняття політичних рішень використовували гендерний підхід в усіх сферах суспільного життя.

У Німеччині гендерна пріоритетизація на державному рівні втілюється передусім у Конституції. Зокрема, стаття 3 має назву «Рівність перед законом» і стверджує, що рівність перед законом є важливою цінністю суспільно-політичного життя.

Задля упровадження ідей гендерної рівності у 2000 році при Міністерстві у справах сім’ї, літніх громадян, жінок та молоді була створена робоча група з питань гендерної пріоритетизації. Основним її завданням стало допрацювання існуючих законів та договорів відповідно до цілей гендерної пріоритетизації. А в 2001 році було прийнято закон ФРН щодо рівного ставлення до жінок і чоловіків.

Вища освіта, сфера науки й досліджень не були осторонь цих процесів. Наприклад, у 2003 році в Берліні на базі Університету Гумбольдта було засновано Центр гендерної компетенції, який покликаний пріоритетизувати гендерні питання у політичну сферу, проводити дослідження та генерувати знання з тематики рівних прав і можливостей.

Політика гендерної пріоритетизації упроваджується на рівні місцевого управління (федеральних земель). Цінність рівних прав і можливостей прописана в конституціях федеральних земель, у відповідних законах. Першою землею, що в кінці 1990-х років прописала політику гендерної пріоритетизації, стала Нижня Саксонія. Далі тенденції поширилися на інші землі.

viadrina-studienvorkurse-2014-09-11-6881

Принципи гендерної рівності у вищій освіті Німеччини

Вища освіта – важлива сфера для втілення політики рівних можливостей. Наприклад, задля подолання нерівності у вищій освіті у землі Бранденбург було розроблено дві стратегії. Одна з них стосується саме гендерної рівності та називається «Політика рівного ставлення». А друга зачіпає ширшу тематику – дискримінацію за іншими ознаками: етнічне походження, стан здоров’я, релігійна приналежність, вік, сексуальна орієнтація тощо – і називається «Політика розмаїття».

Відповідно до Бранденбурзького закону про вищу освіту, забезпечення політики рівного ставлення є завданням усіх напрямків вищої освіти. Найголовнішим відповідальним органом виступає місцеве міністерство науки, досліджень та культури.  Закон заохочує не лише подолання гендерної дискримінації в роботі та навчанні, а й забезпечення дружнього до сім’ї робочого середовища.

Політика гендерної пріоритетизації в Європейському університеті Віадріни

Окрім того, політика гендерної пріоритетизації може прийматися на рівні окремих університетів. Якщо вищий навчальний заклад поважає ідеї рівних прав і можливостей, то намагається не тільки де-юре, а й де-факто їх втілювати. Покроково запроваджуються основні механізми цього процесу.

Передусім, Європейський університет Віадріни (ЄУВ) у 2011 році прийняв документ щодо політики розмаїття. А в 2013 році було ухвалено концепцію так званого рівного ставлення, в основі якої лежить ідея гендерної рівності. Вона передбачає планування політики на певний період (2014-2017 роки) та специфічні кроки з часовими рамками і, що важливо, відповідним фінансуванням.

Але початком для впровадження політики гендерної пріоритетизації став збір даних, на основі аналізу яких були визначені сфери, де гендерна нерівність потребує нагального вирішення. У результаті досліджень виявилися такі розповсюджені проблеми ринку праці, як горизонтальна та вертикальна сегрегації, зокрема, скляна стеля для жінок при просуванні на вищі академічні посади. До речі, усі  отримані дані  повинні бути дизагреговані за статтю, аби на етапі оцінки результатів можна було простежити вплив політики на стан гендерної (не)рівності в організації.

Наступним кроком була побудова загальної стратегії, що містить чіткий план дій щодо впровадження гендерної пріоритетизації. Реалізація цього плану інтегрована в політику вузу. Зокрема, стратегія затверджується адміністрацією ЄУВ у погодженні з місцевим органом освіти. Також важливо надавати підзвітність та оцінку результатів, аби моніторити виконання політики, аналізувати виклики гендерної політики та можливості для змін.

werbung_businessinformaticsimg_5350

Що треба зробити для запровадження гендерної рівності в університеті

В Європейському університеті Віадріни було засновано окремий орган, відповідальний за забезпечення гендерної рівності – Раду рівних можливостей. Ця структура відповідальна за втілення заходів, що сприяють становленню гендерної рівності в університеті, моніторинг та оцінку результатів, проведення тренінгів та відповідного навчання з питань рівних прав і можливостей. Рада рівних можливостей втілює чотири основні складники гендерної пріоритетизації – планування, імплементацію, моніторинг та оцінку результатів.

Управління університету, представництво факультетів, президіум разом із відділом у справах сім’ї утворюють Раду рівних можливостей. Рада збирається двічі на семестр із метою оцінити роботу, що була проведена в певний період, підбити підсумки та на основі поточних результатів затвердити план на наступний період.

Рада рівних можливостей курує ініціативи та заходи на гендерну тематику в рамках політики гендерної пріоритетизації. Зокрема, ЄУВ має менторські програми, ідея яких – підтримка жінок. Жінки на різних рівнях академічних посад курують жінок на нижчих  академічних посадах. Менторська програма впроваджена на трьох різних рівнях: студентки, докторантки й постодокторантки, а також дослідниці. У рамках програми розроблені майстер-класи для тих, хто бажає стати менторкою, надається інформаційна та ресурсна підтримка від університету. Далі менторки підтримують студенток або дослідниць порадами, спілкуванням по скайпу чи віч-на-віч, консультують і надихають.

По-друге, проводяться різноманітні тренінги на гендерну тематику для студенток і студентів усіх спеціальностей. Наприклад, розроблено майстер-клас із уживання гендерно нейтральної лексики для студентства із несуспільних наук. Факультет культурології пропонує гендерні навчальні предмети, які може обирати студентство різних напрямків. Звісно ж, відбуваються навіть феміністичні фестивалі та конференції на гендерну й феміністичну тематики.

По-третє, відкрито окремі консультаційні центри щодо освіти без бар’єрів та рівних можливостей. В університеті функціонує більше десятка органів різного профілю, куди можна звернутися за порадою щодо дотичних до рівних прав і можливостей питань: відділ із роботи з сім’ями, структура, що відповідає за включеність та різноманіття, відділ із працевлаштування та менторства тощо.

Систематична робота в межах університету проводиться в таких напрямках, як координація персоналу (призначення на посади, рівна оплата праці, підвищення кваліфікації, покращення умов праці), розвиток досліджень і наукових розробок (стипендії та можливості для науковців і науковок), надання консультацій, пояснення ключових компетенцій у гендерній політиці та політиці різноманіття у центрі кар’єри, проведення тренінгів для викладацького персоналу щодо питань рівних прав і можливостей, робота зі ЗМІ тощо.

Оскільки минуло лише кілька років із початку упровадження політики гендерної пріоритетизації в Європейському університеті Віадріни, про певні очікувані результати ще ранувато говорити. Але навіть сам факт уваги до гендерної тематики з боку адміністрації університету не може не радувати. Причому ця увага не обмежується поодинокими навчальними курсами у вигляді індивідуальних ініціатив викладачок. Натомість гендерні питання пріоритетизовані в інші важливі складники функціонування університету, зокрема, у доступ до ресурсів. І що важливо – нерівності не обмежуються лише гендерними, а стосуються інших дискримінацій.

Тамара Марценюк

Ілюстрації: europa-uni.de

Схожі записи

Чи «шанують розмаїття» на українському Євробаченні?

Правозахисні жіночі організації вимагають поліцію посилити реагування на домашнє насильство під час карантину

Єлизавета Милорадович: «гетьманша», меценатка і жінка-емансипе

Наталка Сіробаб