Повага
 • Головна
 • Статтi
 • Відстояти себе: як протидіяти мобінгу на робочому місці
Статтi

Відстояти себе: як протидіяти мобінгу на робочому місці

«Ви отримуєте пенсію по інвалідності, то можете сидіти і вдома», «я не можу дочекатися, коли вас звільнять, бо я маю бути директоркою», — такі закиди від працівниць неодноразово доводилося чути Ірині Грудачевій, яка працює директоркою дошкільного навчального закладу в Копайгороді на Вінниччині. 

Після онкологічного захворювання та набуття інвалідності, а згодом і після втрати чоловіка Ірина потерпала від мобінгу. Працювати доводилося у ворожій атмосфері, яку створили колеги. Вони також зверталися зі скаргами до вищого керівництва – це оберталося прискіпливими перевірками. 1 вересня 2023 року Ірина отримала догану від місцевого відділу освіти за буцімто неналежне виконання посадових обов’язків, усне попередження про другу догану, а заразом і «натяк» на можливе звільнення та позбавлення грошової винагороди… 

Спрацювати на випередження

Усі ці події зрештою спонукали Ірину відстоювати свої права в суді, і суд став на її бік.

«Мені не було куди подітися й не хотілося замикатися в собі. Я ж розуміла, що діяла правильно і законно. Служба праці приїжджала – не знайшла недоліків. Після місяців простою через пандемію й повномасштабне вторгнення я організувала в дитсадку роботи з облаштування укриття, щоб заклад функціонував, люди могли працювати, щоб дітки були соціалізовані. Для цього навіть їздила до Жмеринки самотужки домовлятися про фінансування», – розповідає Ірина.

Суд розглянув позов щодо законності винесення догани і зрештою ухвалив, що вона неправомірна. 

Як зазначив юрист громадської організації «Fight For Right» Ярослав Бочко, який додатково консультував Ірину, в Україні є два адміністративні стягнення за трудові правопорушення – це догана і звільнення: 

«Спершу оголошують догану. Якщо винесено дві й більше догани впродовж року, то людину можуть звільнити. Тож щоб не чекати, поки винесуть ще одну догану і звільнять, Ірина Грудачева і звернулася до адвоката, подала позов про визнання догани незаконною. Якщо догану визнають незаконною, вона вважається неоголошеною»

За місяці судової тяганини колеги Ірини зрештою переоцінили ситуацію. А винесення ухвали на її користь сприяло тому, що жінка перестала потерпати від необґрунтованих, на її думку, перевірок із боку вищого керівництва і зневажливого ставлення від недоброзичливиць. 

«Раніше мені деякі працівниці могли просто наговорити грубощів, не виконувати вимоги. Я розуміла, що всі ми люди, можемо десь не допрацювати. Але отак відкрито «хочу – роблю, хочу – не роблю, і ти мені там нічого не кажи»… Вони собі це дозволяли, бо бачили, що їм нічого за це не було», – розмірковує Ірина. 

Не терпіти цькувань

Судова ухвала на користь Ірини навіть в одному питанні насамперед засвідчила, що, незважаючи на інвалідність, вона може відстояти себе й уже не буде терпіти мобінг. 

Юрист Fight For Right Ярослав Бочко зауважив, що термін «мобінг» у нашому законодавстві досить новий. Лише рік діє закон № 2759-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню)», що гарантує право кожної людини на «гідне ставлення з боку роботодавця, інших працівників», заборону мобінгу (цькування). 

«Мобінг (цькування) – систематичні (повторювані) тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавиці/-ця, окремих працівниць/-ків або групи працівниць/-ків трудового колективу, які спрямовані на приниження честі та гідності працівниці/-ка, її/його ділової репутації, у тому числі з метою набуття, зміни або припинення нею/ним трудових прав та обов’язків, що проявляються у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно працівниці/-ка напруженої, ворожої, образливої атмосфери, у тому числі такої, що змушує її/його недооцінювати свою професійну придатність»    

Важливо, що запобігання цьому порушенню нормативно обумовлене. Розгляд справи Ірини й ухвала на її користь фактично стали прикладом запобігання мобінгу. 

За час дії закону практики про визнання факту мобінгу дуже мало. Навіть у тих небагатьох зверненнях позивачок/-ів у пошуках захисту від цькувань здебільшого суди не вбачали факту мобінгу в позовах. Чому так? Ми вирішили розібратися, щоб дати  алгоритми дій для відстоювання своїх прав людям, які стикаються з мобінгом.

Як довести, що це мобінг?

Ярослав Бочко визнає, що факт мобінгу важко довести: 

«Мобінг може проявлятися в оплаті праці на одній і тій же посаді. Коли при виконанні однакової роботи комусь можуть платити більше, а комусь менше. Але це досить спірне питання, адже можна аргументувати, що різні працівниці чи працівники по-різному працюють, тому відповідно можуть мати різну оплату праці. Також важко довести, що є мобінгом, приміром, «жарти» колег щодо одягу, поведінки чи професійних навичок або подібні висловлювання, які також можуть психологічно травмувати, призвести до приниження гідності людини тощо». 

Юрист додав, що обов’язок доведення факту мобінгу лежить на стороні, яка звертається до суду. Окрім того, що потрібно довести систематичність цькувань (тобто два й більше разів), важливо довести в суді причинно-наслідковий зв’язок, що ті чи ті систематичні дії з дискредитації працівниці/-ка порушили її/його честь та гідність, чи що виникло певне захворювання, чи була інша шкода завдана, приміром, шкода діловій репутації.

Та попри все – це можливо. І мобінгу варто протидіяти. 

Куди звертатися, якщо ви потерпаєте від мобінгу (цькування)? Тут є варіанти: до Державної служби з питань праці та/або до суду.

Щоб довести факт мобінгу, варто підготувати/зібрати відповідні матеріали:

 • документи (накази чи/та розпорядження);
 • скарги чи/та заяви до органів Державної служби з питань праці;
 • свідчення свідків;
 • аудіо, фото, відео тощо, отримані в законний спосіб.

На останньому пункті Ярослав Бочко особливо наголошує, що суд приймає лише законні докази: 

«Є певні процедури, як ці докази мають бути отримані. Якщо вони отримані в незаконний спосіб, то суд не візьме їх до уваги. Тобто прихована зйомка чи прихований аудіозапис не підійдуть».  

Відповідальність за приниження і цькування на роботі

Юрист додав, що в Україні люди мало обізнані з такою категорією, як «мобінг», а тому рідко звертаються до суду задля відстоювання своїх прав: «Більшість не знає, що це таке, і не знає, що за це є відповідальність, що себе можна захистити від психологічного та економічного тиску на роботі», — каже Ярослав Бочко.

Він також радить  кожній і кожному ознайомитися з нормативно-правовими документами і з’ясувати, що саме розцінюється як мобінг, щоб запобігти цьому явищу. А з іншого боку, – щоб не отримати зненацька виклик до суду з обвинуваченням у цьому порушенні. 

Відповідальність за вчинення мобінгу регулює Кодекс України про адміністративні правопорушення, зокрема ст. 173(5). Цю зміну внесено Законом 2806-IX від 1 грудня 2022 року. Якщо факт мобінгу буде доведено, то за перше порушення винуватець/-тиця буде оштрафований/а або муситиме відпрацювати певну кількість годин громадських робіт.

Громадська організація Fight For Right допомагає жінкам із інвалідністю в Україні, зокрема отримати юридичні та психологічні консультації. Юридичні консультації надають у межах Legal Clinic — простору правової допомоги людям з інвалідністю. Якщо маєте потребу в такій підтримці, будь ласка, зверніться за номером гарячої лінії Fight For Right 0 800 30 66 33 або напишіть на електронну пошту [email protected] і вкажіть: ПІБ; вік; місто, в якому проживаєте нині; контактний номер; короткий опис вашої життєвої ситуації та потреб.

Ініціатива впроваджується за сприяння UN Women Ukraine / ООН Жінки в Україні #unwomenukraine та за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН (WPHF) Women’s Peace & Humanitarian Fund, гнучкого й оперативного інструменту фінансування, що підтримує якісні заходи для підвищення спроможності місцевих жінок у запобіганні конфліктам, реагуванні на кризи та надзвичайні ситуації та використання ключових можливостей миробудівництва. Але це не означає, що висловлені в цій публікації погляди та вміст є офіційно схваленими або визнаними з боку Організації Об’єднаних Націй.

Ірина Довгаль

Standing up for yourself: how to counteract mobbing in the workplace

“You receive a disability pension, so you can stay at home,” “I can’t wait for you to be fired because I have to be a director,” are the accusations Iryna Hrudacheva, who works as a director of a preschool in Kopayhorod, Vinnytsia Oblast, has heard from female employees. 

After her cancer and disability, and later after the loss of her husband, Iryna suffered from mobbing. She had to work in a hostile atmosphere created by her colleagues. They also filed complaints with senior management, which resulted in scrutiny checks. On September 1, 2023, Iryna received a reprimand from the local education department for allegedly failing to perform her duties properly, a verbal warning of a second reprimand, and a “hint” of possible dismissal and deprivation of remuneration 

Work proactively

All of these events eventually prompted Iryna to defend her rights in court, and the court sided with her.

“I had nowhere to go and did not want to withdraw into myself. I realized that I was acting correctly and legally. The Labor Service came and found no flaws. After months of downtime due to the pandemic and the full-scale invasion, I organized work in the kindergarten to equip the shelter so that the institution could function, people could work, and the children could be socialized. To do this, I even went to Zhmerynka to negotiate funding on my own,” says Iryna.

The court considered the claim regarding the legality of the reprimand and ultimately ruled that it was unlawful. 

According to Yaroslav Bochko, a lawyer with the NGO Fight For Right, who additionally advised Iryna, there are two administrative penalties for labor violations in Ukraine: reprimand and dismissal: 

“First, they reprimand you. If you receive two or more reprimands within a year, you can be fired. So, in order not to wait for another reprimand and dismissal, Iryna Grudacheva turned to a lawyer and filed a lawsuit to recognize the reprimand as illegal. If the reprimand is recognized as illegal, it is considered undeclared.” 

After months of litigation, Iryna’s colleagues finally reassessed the situation. And the ruling in her favor helped her stop suffering from what she believed to be unjustified inspections by her superiors and dismissive attitudes from her detractors. 

“Previously, some employees could just say rude things to me or not fulfill my requirements. I realized that we are all human, we can do something wrong. But this openness: ‘I do what I want, I don’t do what I want, and don’t say anything to me’… They allowed themselves to do this because they saw that they had nothing to gain from it,” Iryna reflects. 

Do not tolerate bullying

The court ruling in Iryna’s favor, even on one issue, first of all showed that, despite her disability, she could defend herself and would no longer tolerate mobbing. 

Fight For Right lawyer Yaroslav Bochko noted that the term “mobbing” is quite new in our legislation. The law No. 2759-IX “On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Preventing and Counteracting Mobbing (Harassment)” has been in force for only a year, which guarantees the right of everyone to “decent treatment by the employer and other employees” and prohibits mobbing (harassment). 

“Mobbing” means systematic (repeated) long-term intentional actions or omissions of the employer, individual employees or a group of employees of the labor collective aimed at humiliating the honor and dignity of an employee, her/his business reputation, including with the aim of acquiring change or termination of his/her labor rights and obligations, manifested in the form of psychological and/or economic pressure, including through the use of electronic communications, creating a tense, hostile, offensive atmosphere towards the employee, including one that makes him/her underestimate his/her professional suitability”    

It is important that the prevention of this violation is regulated by law. The consideration of Iryna’s case and the ruling in her favor actually became an example of mobbing prevention. 

Since the law has been in force, there have been very few cases recognizing the fact of mobbing. Even in those few cases where plaintiffs sought protection from harassment, the courts mostly failed to recognize the fact of mobbing in their claims. Why is this so? We decided to look into it to provide algorithms for people who face mobbing to defend their rights.

How to prove that it is mobbing?

Yaroslav Bochko admits that mobbing is difficult to prove: 

“Mobbing can be manifested in the remuneration of labor in the same position. When someone can be paid more and someone less for doing the same work. But this is a rather controversial issue, because it can be argued that different employees work differently, so they may have different pay. It is also difficult to prove what constitutes mobbing, for example, colleagues’ “jokes” about clothes, behavior or professional skills or similar statements that can also be psychologically traumatizing, lead to humiliation, etc.” 

The lawyer added that the burden of proving the fact of mobbing lies with the party that goes to court. In addition to proving the systematic nature of the harassment (i.e., two or more times), it is important to prove in court the causal link, that certain systematic actions to discredit the employee violated her/his honor and dignity, or that a certain disease occurred, or that other damage was done, such as damage to business reputation.

But despite everything, it is possible. And mobbing should be opposed. 

Where to go if you are suffering from mobbing (harassment)? There are options: the State Labor Service and/or the court.

To prove the fact of mobilization, you should prepare/collect relevant materials:

 • documents (orders and/or instructions);
 • complaints and/or applications to the State Labor Service;
 • testimony of witnesses;
 • audio, photos, videos, etc. obtained in a lawful manner.

On the latter point, Yaroslav Bochko emphasizes that the court accepts only legitimate evidence: 

“There are certain procedures for how this evidence should be obtained. If it is obtained illegally, the court will not take it into account. That is, hidden filming or hidden audio recording will not work.”  

Liability for humiliation and harassment at work

The lawyer added that in Ukraine, people are not well aware of such a category as “mobbing,” and therefore rarely go to court to defend their rights: “Most people don’t know what it is, and they don’t know that there is responsibility for it, that they can protect themselves from psychological and economic pressure at work,” says Yaroslav Bochko.

He also advises everyone to familiarize themselves with the regulatory documents and find out what exactly is considered mobbing in order to prevent this phenomenon. And on the other hand, to avoid being summoned to court unexpectedly and charged with this violation. 

Liability for mobbing is regulated by the Code of Ukraine on Administrative Offenses, in particular Article 173(5). This amendment was introduced by Law 2806-IX of December 1, 2022. If the fact of mobbing is proven, the perpetrator will be fined for the first offense or will have to perform a certain number of hours of community service.

Iryna Dovgal

Схожі записи

Від виживання до самореалізації: як ведеться українкам за кордоном

«З візками не можна»: батьки подали колективний позов проти лікарень, суд відмовив

Укрпошта анонсувала випуск марки на честь Ольги Харлан