• Home
  • Статтi
  • У міжнародному законодавстві закріпили визначення «сексизму». Що це означає для України?
Статтi

У міжнародному законодавстві закріпили визначення «сексизму». Що це означає для України?

Що сталося?

Комітет міністрів Ради Європи на рівні міжнародного акту дав визначення явищу сексизму. Тепер поняття «сексизму» закріплене в Рекомендації CM/Rec(2019)1 «Запобігання та боротьба із сексизмом».

Що таке сексизм згідно з цими рекомендаціями?

Сексизм – це будь-який акт, жести, візуальна репрезентація, сказані чи написані слова, практика чи поведінка, які базуються на ідеї, що особа чи група осіб є малозначимими через їхню стать. Йдеться про дії і визначення, що виникають у публічній чи приватній сфері, онлайн чи офлайн, з метою чи які мають наслідком:

  • порушення гідності або прав людини чи групи людей
  • спричинення фізичної, сексуальної, психологічної, соціально-економічної шкоди або страждання людині чи групі людей
  • створення ворожого, принизливого середовища
  • створення бар’єрів у реалізації прав для людини чи групи людей
  • підтримка і закріплення гендерних стереотипів.

Сексизм – прояв історично нерівних владних відносин між жінками й чоловіками, що веде до дискримінації та перешкоджає повному поліпшенню становища жінок у суспільстві.

Де може проявлятися сексизм?

Сексизм і сексистська поведінка зустрічаються в усьому діапазоні людської діяльності, зокрема в кіберпросторі (Інтернет і соціальні мережі).

Вони бувають індивідуальними або колективними, можуть транслюватися від однієї людини або групи людей. Часто випадки сексизму є непрямими, тобто ретранслюються на нас через рекламу або при розміщення фотографій оголених жінок на робочому місці.

Існує три рівні прояву сексизму:

– Індивідуальний

– Інституційний (наприклад, сім’я, робота чи освітнє середовище)

– Структурний (наприклад, через соціальну гендерну нерівність, соціальні норми поведінки).

А як у нас? Чи є визначення «сексизму» в українському законодавстві?

Не зовсім. Закон України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків», прийнятий ще у 2005 році, містить поняття «дискримінація за ознакою статі».

Це дії чи бездіяльність, що виражають будь-яке розрізнення, виняток або привілеї за ознакою статі, якщо вони спрямовані на обмеження або унеможливлюють визнання, користування чи здійснення на рівних підставах прав і свобод людини для жінок і чоловіків.

Також у 2014 році прийняли Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

Однак прямого визначення сексизму в цих законах немає.

Що це означає для України?

Україна – член Ради Європи з 1995 року. Набувши членства в РЄ, Україна взяла на себе низку зобов’язань у сфері реформування чинного законодавства на основі норм та стандартів РЄ, зокрема прийняти відповідні закони та приєднатися до ряду конвенцій.

Рада Європи, прийнявши визначення «сексизму», також рекомендує урядам держав-членів, тобто й Україні:

  1. Вживати заходів щодо запобігання та боротьби з сексизмом та його проявами в державному і приватному секторах та заохочувати зацікавлені сторони до впровадження відповідного законодавства, політики та програми.
  2. Контролювати хід виконання цієї Рекомендації та інформувати РЄ щодо вжитих заходів та прогресу, досягнутого в цій сфері;
  3. Забезпечити, щоб ця Рекомендація, включаючи додаток, була перекладена та розповсюджена (у відповідних органів та зацікавлених сторін).

Чому сексизм у ЗМІ небезпечний?

У рекомендації наголошується, що сексизм у ЗМІ сприяє терпимості оточення до «повсякденного» сексизму, що проявляється через:

– зневажливе або тривіальне повідомлення про зовнішній вигляд, одяг і поведінку жінок, а не про збалансоване та інформоване обговорення їхніх поглядів та думок;

– зображення жінок та чоловіків у стереотипних ролях у сім’ї та громаді;

– незбалансоване представництво та відсутність змістовної участі жінок як коментаторок та експерток.

– відтворення та закріплення гендерних стереотипів щодо жертв гендерного насильства.

Підготувала Єлизавета Кузьменко

Ілюстрація: Надія Міцкевич

Схожі записи

Головні сексисти/тки року отримають антипремію «Це Яйце!»

admin

Очільник Національного антарктичного наукового центру припускає, що загибель полярника навмисне використовують, аби змінити нинішню політику установи

admin

«Я зустрічала випадки, коли казали, що бої в обладунках – не жіноча справа»: як це – бути лицаркою в Україні

admin

Залишити коментар