Повага
Рівність у світі

Становище жінок у світі. Країни Південної Америки

Південна Америка показує вражаючі темпи росту ВВП та розвитку суспільства. Деякі країни цього регіону демонструють високі позиції в рейтингах загального добробуту та людського розвитку. Вагома й частка жінок в парламентах країн Південної Америки –  не менше 30%. Проте в цих країнах спостерігається надзвичайно високий рівень корупції, а також великий розрив між багатим і бідним населенням. Детальніше розглянути окремі показники «Повага» вирішила  на прикладі 6 країн Південноамериканського регіону. А саме – Болівії, Куби, Нікарагуа, Еквадору, Мексиці та Аргентини.

Болівія

Попри те, що в парламенті країни жінки становлять  43,8% від його загального складу, країна займає 87 позицію за рівнем добробуту серед 142х країн світу. За класифікацією Legatum Prosperity Index, цей показник знаходиться нижче середнього. Окремо взятий критерій управління також потрапляє до цієї категорії. Ситуація пояснюється тим, що  попри значне представлення жінок в парламенті, їх кількість в міністерствах та інших владних інститутах – зовсім невелика.

boliviaфото с сайта people and countries

Згідно Global Gender Gap Report, рейтингу, який ілюструє розрив між чоловіками та жінками в різноманітних сферах, Болівія знаходиться на 58 позиції. Цей рейтинг стосується питання гендерного дисбалансу  по окремо визначених галузях: економіка, освіта, охорона здоров’я, влада, особисті права та свободи. Найбільший розрив між чоловіками та жінками Болівії існує в сфері політичних та економічних можливостей, так як жінки отримують значно меншу  заробітну платню в приблизно однаковій діяльності та, порівняно з чоловіками, майже не займають керівних посад. Парадоксально, що в країні,  у котрій представництво жінок в парламенті становить близько 50%, існують великі проблеми щодо гендерної рівності саме у сфері управління. Очевидно, що мандати в парламенті – це лише частина окресленої сфери.

Критерії Human Development Report, частково корелюють з критеріями рейтингу  добробуту (Prosperity index), і поміщають Болівію до середнього рівня людського розвитку. Позиція з питань гендерної рівності – 83 зі 187. Слід зауважити, що на відміну від двох попередніх рейтингів, звіт про індекс людського розвитку включає в себе більше країн, тому попри занижені місця в рейтингу, їх якісний критерій є вищим від попередньо зазначених.

Нікарагуа

В цій країні жінки становлять  42,4% від загального складу парламенту, і це доволі багато. В рейтингу загального добробуту (Legatum Prosperity Index) ця країна посідає 76 позицію, а це – нижче середнього. Однією з наявних проблем є несприятливі умови для розвитку бізнесу. Критерій персональної свободи знаходиться відносно високо, а саме – на 36 позиції. Human Development Report розміщує цю країну на 132 місці зі 187 свого рейтингу, яке потрапляє до категорії середнього людського розвитку. Окремо взяте гендерне питання – на 102 позиції. Однак Global Gender Gap Report оцінює гендерну ситуацію в Нікарагуа куди оптимістичніше – 6 позиція в загальному рейтингу зі 142 країн.

nicaragua-school фото с сайта Livinginleon

 Найкращі результати щодо відсутності розриву спостерігаються у сфері охорони здоров’я (в якій Нікарагуа та декілька інших країн займають першу позицію у світовому рейтингу), освіті та розширенні політичних можливостей. В міністерствах жінок навіть більше ніж чоловіків. Найбільш значний розрив спостерігається в отриманні заробітної платні. Жінкам, приблизно за таку саму роботу, яку виконують чоловіки, платять в рази менше.

Еквадор

В парламенті Еквадору присутні 57 жінок, що становить 41,6% від його загального складу. Згідно Legatum Prosperity Index, ця країна займає 73 позицію зі 142, а це нижче середнього. Однак в рейтингу  Human Development Report, Еквадор знаходиться на 98 позиції зі 187, і належить до країн з високим людським розвитком.

ekvador фото с сайта people and countries

 Global Gander Gap Report відводить Еквадору 21 місце зі 142. Згідно даних, особливо проблемною залишається  економічна сфера: жінки, порівняно з чоловіками, набагато менше очолюють керівні посади; в політиці жінки, як вже зазначалось, достатньо представлені у парламенті, але суттєво недопредставлені в міністерствах та інших владних інститутах.

Цікаво, що на всіх рівнях жінки в більшій кількості отримують доступ до освіти. Можливо, логічним наслідком такого процесу стає майже однакова представленість чоловіків та жінок на ринку праці в ролі технічних та професійних працівників, однак це не стосується керівних посад.

Мексика

В двопалатному парламенті країни сьогодні засідає 231 представниця жіночої статі, а це становить 36,7% від його загального складу. Країна займає 64 позицію із 142 в рейтингу  загального добробуту і потрапляє в класифікацію вище середнього. Сфери із значно гіршими показниками відносно інших – можливості для бізнесу, безпека, особиста свобода, накопичення соціального капіталу та розширення політичних можливостей.

meksika фото с сайта Snipview

Human Development Report  відводить для цієї країни 71 місце із 187, яке належить до  високого рівня людського розвитку. Позиція щодо гендерного питання – вісімдесят п’ята, і це теж доволі високий показник.

У Global Gender Gap Report  Мексика займає 80 позицію із 142. Можливості в економічній участі програють охороні здоров’я, освіті, політичним процесам. Зокрема, мексиканські жінки отримують меншу заробітну платню відносно чоловіків, значно меншою мірою представлені у політиці та на керівних посадах. Вони майже відсутні у міністерствах.

Аргентина

У парламенті засідає 122 парламентарки, що становить 37% від його загального складу. В рейтингу загального добробуту Аргентина займає 46 позицію із 142, а це вище середнього. В цьому ж рейтингу можемо побачити, що найкращі результати країна демонструє в сфері персональної свободи індивіда, але трохи відстає від своїх середніх показників в управлінській сфері.

argentina фото с сайта people and countries 

В рейтингу Human Development Report  Аргентина посідає 49 місце із 187, а окремо виділене гендерне питання зайняло провідну позицію в порівнянні з іншими сферами – Аргентина друга в списку країн з дотримання гендерної рівності.

Global Gender Gap Report не дає такої високої оцінки. Тут Аргентина займає 31 позицію зі 142. Найкращі результати щодо відсутності гендерного розриву між чоловіками та жінками спостерігаються в сфері охорони здоров’я та політичних прав і свобод. Однак жінки майже відсутні у міністерствах, значно менше, порівняно з чоловіками, займають керівні посади, отримують меншу заробітну платню в однакових сферах діяльності.

Куба

В парламенті Куби жінки представлені на 48,9%. Human Development Report характеризує Кубу як країну з дуже високим рівнем людського розвитку. Вона займає 61 позицію в окремо відібраному гендерному аспекті. В Global Gender Gap Report  Кубі відведена 30 позиція серед 142.

Cuba фото с сайта  Bugbog

Найбільший розрив спостерігається в сфері можливостей економічної реалізації. Цікаво, що згідно даних рейтингів існує мінімальний розрив між чоловіками та жінками в сфері політичних прав та свобод, хоча дійсний стане речей в Кубі неоднозначний в цьому питанні. Слід згадати особливості політичного режиму, його ідеологічні обґрунтування лідерами держави, ембарго США (через порушення прав людини), яке не сприяє ні покращенню ситуації, ні змінам у внутрішній політиці.

Через специфіку режиму, в Кубі довгий час не було доступу до мережі інтернет, зараз вона з’явилася, але коштує чималі гроші при невідповідно низькій швидкості. Багато сайтів, які в Кубі вважаються контрреволюційними – заблоковані. Наявна ще одна проблема, яка не відображається в рейтингах, так як офіційно її не існує. Це – проституція, що пов’язана зі стрімким розвитком туризму.

У виданні «Wordchurch» описано історію кубинської жінки, яка займається проституцією через примус власного чоловіка, оскільки заробляти гроші більш «благородним» шляхом, доволі важко. Феліна розповідає: «Я вивчала марксистську філософію протягом п’яти років, і закінчила університет з відзнакою. Я володію декількома мовами, що доволі корисно. Більшість моїх колег мають університетські дипломи. Ми, ймовірно, найбільш освічені повії в світі.»

Приклад Куби яскраво демонструє відносність міжнародних рейтингів: не взявши до уваги одні дані, ми ризикуємо отримати викривлену картину загалом.

Однак не варто дискредитувати ці показники, оскільки Куба демонструє ріст ВВП, непоганий рівень освіти та медицини. Це своєрідний парадокс, так як, здебільшого, блага людського розвитку ототожнюються з демократизацією, однак приклад Куби в даному випадку показує протилежне. Питання проституції – так само неоднозначне. Немає офіційних досліджень про це явище, а історії окремих ЗМІ не можуть претендувати на істину. Якщо звернутись до статистики, то можна побачити, що більша половина жінок Куби отримують вищу освіту, однак показник офіційної зайнятості жінок відносно чоловіків значно менший. Такі дані, звісно, не можуть підтвердити інформацію щодо поширеності проституції на Кубі, але, як мінімум, вони її не заперечують.

Оцінивши ситуацію в шести країнах південної Америки, ми побачили, що попри окреме розширення політичної участі жінок (яке зумовлене якраз збільшенням кількості парламентарок) це не є самостійним дієвим засобом для ефективного розвитку країни. Адже жінки залишаються суттєво недопредставленими в інших владних інститутах та впливових структурах. Окрім того, протягом років розрив між заробітною платою жінок та чоловіків залишається стабільно великим.

Катерина Мацюпа

Схожі записи

Як гендерна дискримінація впливає на ВВП країни

Потрібно 170 років, аби зрівняти різницю в зарплатнях чоловіків і жінок

В США мами часто повертаються на роботу, коли дитині нема і 3 місяців — Тетяна Ворожко